SUBDIT DATA DAN KELEMBAGAAN

Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

  • Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan.
  • Pengumpulan, pengolahan, analis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas:

  • Seksi Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
  • Seksi Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
  • Seksi Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan.
  • Seksi Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
  • mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.